درباره ما بیشتر بدانید...

پارسه | مرکز حرفه ای چاپ

ساخت تابلوهای تبلیغاتی ، چاپ عریض دیجیتال ، برش و حکاکی لیزری برش برچسب ، چاپ روی هدایای تبلیغاتی

لایت باکس ، پلاکی و راهنمای طبقات

فلکسی فیس و بیلبورد

حروف برجسته

چاپ عریض دیجیتال

تابلو LED

برش و حکاکی لیزری

برش برچسب

چاپ روی هدایای تبلیغاتی

پخش اجناس تابلوسازی

توانمندی ها

تابلو تبلیغاتی100%
اجناس تابلوسازی80%
برش برچسب80%
برش لیزری85%
تابلو LED100%
چاپ روی هدایا75%
چاپ عریض دیجیتال95%
لایت باکس85%

اخبار پارسه

مشتریان ما